AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Gemengd Koor Vox Laeta het AVG-programma geheel
of gedeeltelijk heeft doorlopen. Gemengd Koor Vox Laeta verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht
zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening
te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Gemengd Koor Vox Laeta heeft doorlopen
om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen
van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter
verduidelijking van de situatie.

Gemengd Koor Vox Laeta begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de
gegevens moeten controleren en updaten.

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft
Gemengd Koor Vox Laeta kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart
zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Gemengd Koor
Vox Laeta zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

 

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 21-10-2019,

door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem