Bestuur

Het bestuur van links naar rechts

Annemarie Rotteveel, lid

Margret Nagtegaal-Termeulen, penningmeester

Barbara Reurings-van der Meer, lid

Jos van Berkel, voorzitter

Annemarie Korevaar, secretaris