Bestuur

Het bestuur van links naar rechts

Henri van der Salm, secretaris

Margret Nagtegaal-Termeulen, penningmeester

Jos van Berkel, voorzitter

Annemarie Rotteveel, lid