Informatie voor nieuwe leden

Vox Laeta bestaat sinds 1945 en is ontstaan vanuit de behoefte in vrijheid te zingen en op te treden voor mensen, die dit waarderen.

Nieuwe leden worden verwelkomd door het bestuur en aan de dirigent en aan de leden van het koor voorgesteld. Zij krijgen, in overleg met de dirigent, een voorlopige plaats toegewezen bij de stemsoort waar zij vermoedelijk zullen worden ingedeeld. Zij ontvangen de bladmuziek van de stukken die op dat moment worden gerepeteerd.

Bij nieuwe leden wordt na ongeveer 4 weken een stemtest afgenomen door de dirigent. Hierbij is tenminste één van de bestuursleden aanwezig.

Het doel van de stemtest is om te beoordelen of iemand bij de juiste stemsoort is ingedeeld, zijn/haar stem niet verkeerd gebruikt en natuurlijk ook of hij/zij in staat is om zuiver te (leren) zingen.

Stemtest

Als de stemtest met goed gevolg is afgelegd wordt verwacht dat men zich bij de secretaris laat inschrijven als lid van onze vereniging. Vanaf dat moment moet er contributie worden betaald. Voor de proefperiode van 4 weken is geen contributie verschuldigd.

Contributie

De contributie bedraagt thans € 61,- per kwartaal.

Repetitie

Donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Spreng, Kerkstraat 50, 2377 AV Oude Wetering.

Lid worden

Enthousiast geworden? Stuur een  e-mail !